Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Obiady

INFORMACJA na temat działalności stołówki szkolnej

 

INFORMACJA wrzesień 2020/2021

 

Wydawanie obiadów rozpocznie się 10.09 (czwartek)

 

 • wpłata dotyczy wyłącznie rodziców/ opiekunów, którzy dostarczyli do 4.09 karty zgłoszenia dziecka na obiady
 • pozostałe wpłaty będą zwracane na konto właściciela
 • wpłata za wrzesień: 57 zł.
 • termin wpłaty: do 9.09
 • nieopłacone w terminie obiady nie będą wydawane

 

 

 •  Ze względu na sytuację epidemiczną i ograniczoną ilość miejsc na stołówce prosimy rodziców o zapisywanie na obiady tylko te dzieci, które nie mają możliwości zjedzenia ciepłego posiłku w domu. Dla zachowania bezpieczeństwa obecność na obiadach będzie zaplanowana rotacyjnie. Prosimy o przemyślenie swojej decyzji.
 • Lista osób uczęszczających w poprzednich latach na obiady jest nieaktualna.
 • Podstawą do zakwalifikowania dziecka do korzystania z obiadów jest wypełniona „karta zgłoszenia dziecka na obiady”
 • karta zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce szkolnej SP18 w Gdyni na rok szkolny 2020/2021” jest umieszczonado pobrania poniżej oraz w sekcji rodzic-> formularze
 • kartę zgłoszenia dziecka na obiady” można dostarczyć do szkoły e-mailowo na adres: intendent@sp18.edu.gdynia.pl lub pozostawić w skrzynce podawczej w przedsionku szkoły do 04.09.2020. Telefon do intendenta (p. Halina Czulińska) : 58 620 6943 w. 1
 • W przypadku małej ilości zgłoszeń termin zapisów zostanie wydłużony, a informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
 • Wpłaty na konto za obiady można dokonać po  wcześniejszym potwierdzeniu przez intendenta wysokości należności (dotyczy września).
 • Wpłaty dokonane na konto szkoły bez wcześniejszego dostarczenia „karty zgłoszenia dziecka na obiady” będą zwracane na konto wpłacającego.
 • Należność za obiady należy wpłacać do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z obiadów (wyjątek stanowi wrzesień i styczeń) na KONTO ŻYWIENIA: PKO BP 71 1440 1026 0000 0000 1253 3667 (w tytule wpłaty: klasa, imię i nazwisko dziecka, za jaki miesiąc)
 • Koszt 1-go obiadu wynosi 3,80 zł.
 • Harmonogram przerw będzie wywieszony na tablicy przy wejściu do stołówki.
 • Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonuje tylko intendent. Przelew bez konsultacji powinien opiewać na kwotę podaną na naszej stronie internetowej.
 • Dokonując wpłat przelewem prosimy wpłacać kwoty rzeczywiste (bez zaokrągleń) należne za dany miesiąc. Przed dokonaniem wpłaty prosimy o wcześniejsze sprawdzenie należności pod numerem telefonu 58 620 69 43 w. 1 lub na stronie internetowej w zakładce opłaty.
 • Odpisy realizujemy po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka. Nieobecność zgłoszona telefonicznie 58 620 69 43 w. 1 lub mailowo na: intendent@sp18.edu.gdynia.pl  do godziny 9.00 danego dnia stanowi podstawę do zwrotu należności za obiady w formie pomniejszenia wartości należności w następnym miesiącu. Samodzielne pomniejszenie należności jest niedopuszczalne.
 • Wpłaty nieterminowe będą traktowane jako rezygnacja. Spowoduje to skreślenie dziecka z listy korzystających z obiadów. Prosimy o dokonywanie wpłat w terminie aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień.
 • W przypadku rezygnacji  z korzystania z obiadów z jednego lub kilku miesięcy prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia mailem na adres intendent@sp18.edu.gdynia.pl (druk do pobrania poniżej).
 
Data dodania: 2019-11-24 23:06:37
Data edycji: 2020-09-18 11:17:59
Ilość wyświetleń: 7037

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Strefa ucznia

Nauczanie zdalne
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook