Szkoła Podstawowa nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Obiady

 

UWAGA!

Ze względu na zmiany organizacyjne (przejście pracowników administracyjnych gdyńskich placówek oświatowych do CENTRUM USŁUG PRZEDSZKOLI i SZKÓŁ w GDYNI) obowiązują nas bezwzględne terminy przekazywania do miasta miesięcznych informacji o przypisie na obiady. W związku z powyższym nie ma możliwości dokonywania wpłat za obiady po wyznaczonym terminie

 

INFORMACJA – OBIADY w roku szkolnym 2023/2024

 • Kwota za obiady w czerwcu: w celu dokonania płatności za obiady w czerwcu proszę się kontaktować z intendentem od 3 do 7 czerwca
 • Koszt jednego obiadu wynosi 6,00 zł - bardzo proszę wszystkich rodziców opiekunów dzieci uczęszczających na obiady w szkolnej stołówce przed dokonaniem płatności za miesiąc grudzień o kontakt z intendentem nr telefonu 58-666-41-13 ( od 8.00 do 14.00 )
  lub mailowo intendent@sp18.edu.gdynia.pl
 • Rozpoczęcie wydawania obiadów następuje od 7 września
 • Nie dokonujemy wpłat bez wcześniejszego złożenia „KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY” (dotyczy wszystkich uczniów, zapisanych w poprzednich latach również)
 • KARTA DO POBRANIA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ (zakładka- RODZIC - FORMULARZE)
 • Karty przesyłamy na e-maila intendent@sp18.edu.gdynia.pl lub wrzucamy do skrzyneczki znajdującej się w korytarzu przy wejściu do szkoły. Zapisy trwają do 5 września.
 • Wpłat dokonujemy przelewem według harmonogramu na niżej podany numer konta żywieniowego PKO BP 71 1440 1026 0000 0000 1253 3667 - W TYTULE PRZELEWU PODAĆ IMIĘ NAZWISKO DZIECKA   ORAZ KLASĘ DO KTÓREJ UCZĘSZCZA
 • PROSIMY PRZESTRZEGAĆ TERMINÓW PŁATNOŚCI ABY UNIKNĄĆ JAKICHKOLWIEK NIEPOROZUMIEŃ
 • BIORĄC POD UWAGĘ DOBRO DZIECKA WPŁATY MUSZĄ BYĆ TERMINOWE ŻEBY NIE NARAŻAĆ DZIECI NA NIEPOTRZEBNY STRES ZWIĄZANY Z NIEWYDANIEM OBIADU
 • Dokonując wpłat przelewem prosimy wpłacać kwoty rzeczywiste (bez zaokrągleń) należne za dany miesiąc
 • Przed dokonaniem wpłat prosimy o wcześniejsze sprawdzenie należności nr 58 666-41-13 lub na stronie internetowej w zakładce „obiady”
 • Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonuje tylko intendent
 • Przelew beż wcześniejszej konsultacji powinien opiewać na kwotę podaną na naszej stronie internetowej w zakładce „obiady”
 • Należności za niewykorzystane obiady w grudniu i czerwcu są zwracane na konto, z którego zostały one opłacone, a powstałe nadpłaty w pozostałych miesiącach są rozliczane przy następnej wpłacie
 • Samodzielne pomniejszanie należności jest niedopuszczalne
 • Tylko zgłoszone telefonicznie 58 666-41-13 lub mailowo intendent@sp18.edu.gdynia.pl nieobecności dziecka na obiadach do godziny 9.00 podlegają odliczeniu za bieżący dzień, zgłoszenia po godzinie 9.00 są odliczane kolejnego dnia
 • W przypadku rezygnacji korzystania z obiadów z jednego lub kilku miesięcy prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia (druk do pobrania poniżej) i przesłanie na w/w e-maila
 • Harmonogram wpłat, przerw oraz jadłospis wywieszony jest przy wejściu do stołówki oraz w przedsionku wejścia głównego do szkoły

 

 

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE WPŁACANIE PODANYCH KWOT NIE DOKONYWAĆ NADPŁAT

W RAZIE ZGŁASZANYCH NIEOBECNOŚCI PRZED DOKONANIEM WPŁATY PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE 58-666-41-13 ( 8.00-14.00)

LUB MAILOWO intendent@sp18.edu.gdynia.

 

Data dodania: 2019-11-24 23:06:37
Data edycji: 2024-06-03 15:31:22
Ilość wyświetleń: 46909

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej